Otrzymaj pożyczkę przez internet (na konto)
 zł
*Prowizja 0% dotyczy tylko pierwszej pożyczki w kwocie do 6000 zł

Dlaczego my?

Warunki uzyskania pożyczki

Wiek: od 18 lat
Kwota: od 100 do 6000 zł
Okres
pożyczki:
od 1 do 65 dni
Wymagane
dokumenty:
dokument tożsamości

Kroki

Wypełnij formularz on-line
to trwa mniej niż 10 minut
Otrzymaj odpowiedź
staramy się udzielić odpowiedziw
ciągu 10 minut
Otrzymaj pieniądze
Jeżeli decyzja będzie pozytywna, pieniądze zostaną
przelane na Twój rachunek jak najszybciej.

Wsparcie klienta

+48 22 307 10 17

Pożyczka jest udzielana w kwocie od 100 do maksymalnie 6000 zł. Otrzymanie pożyczki przez internet wymaga dokonania rejestracji oraz wniesienia Opłaty Rejestracyjnej w kwocie 0,10 zł, która jest jednocześnie elementem weryfikacji Klienta.

Reprezentatywny przykład dla krótkoterminowej pożyczki gotówkowej online: pożyczka w wysokości 500 zł udzielona na okres 60 dni - RRSO 430%, roczna stopa oprocentowania pożyczki 10%, prowizja 149,40 zł, całkowita kwota do spłaty 657,80 zł.

W trakcie obowiązywania akcji promocyjnych organizowanych przez platformę gotowkaszybka.pl warunki ogólne oraz koszty udzielania pożyczek mogą ulec zmianie.

W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki lub jej części Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz zaległej kwoty pożyczki także odsetek za opóźnienie. Okres opóźnienia liczony jest od wyznaczonej w Umowie daty spłaty pożyczki do dnia zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Pożyczkobiorcę na koncie bankowym Pożyczkodawcy. Odsetki za opóźnienie naliczane są według wysokości odsetek maksymalnych określonych w art. 481 § 2 Kodeksu Cywilnego, wynoszących dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki ustawowe są sumą stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Nieterminowa spłata pożyczki, która była udzielona z prowizją 0%, skutkuje naliczeniem prowizji oraz odsetek zgodnych ze standardową Tabelą Opłat.

Opóźnienie w spłacie pożyczki lub jej części wynoszące ponad 60 dni, a także, gdy upłynął co najmniej jeden miesiąc od daty wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, uprawnia Pożyczkodawcę do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.